XUẤT HÓA ĐƠN QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG THEO TỪNG KHÁCH HÀNG MÀ GỘP CHUNG XUẤT 1 TỜ HÓA ĐƠN

❓CÂU HỎI: Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng MÀ KHÁCH HÀNG KHÔNG LẤY HOÁ ĐƠN VỚI MỖI PHẦN QUÀ TRỊ GIÁ LỚN HƠN 200.000 THÌ LẬP HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO (mỗi khách hàng lập 1 hoá đơn hay gộp chung tất cả khách hàng chung 1 hoá đơn và kèm theo bảng kê danh sách khách hang nhận quà).

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

👉TRẢ LỜI:
Theo như CV 5843/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế HCM như sau:

Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillease có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k