Xử lý các trường hợp xuất hàng hóa biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Câu hỏi:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Đối với các trường hợp khác không phải bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng hàng hoá và thành phẩm của Công ty vẫn giảm (xuất biếu tặng, xuất tiêu dùng nội bộ,…) thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

1. XUẤT HÀNG BIẾU TẶNG KHÁCH HÀNG

Khi biếu tặng hàng hóa (TK 155, TK 156) cho khách hàng kế toán xuất hóa đơn tài chính theo giá bán hiện tại như xuất bán hàng thông thường (Tức là giá bán như giá giao dịch thông thường trên thị trường. Xem tại Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính thuế sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau)

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

a) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh (KHÔNG PHẢI YÊU CẦU MUA HÀNG), Kế toán dựa vào hóa đơn tài chính và Phiếu xuất kho => Lập chứng từ kế toán là Phiếu kế toán hạch toán hàng biếu tặng cho khách hàng hoặc có thể sử dụng ngay phiếu xuất kho để ghi sổ nghiệp vụ sau cũng đúng (Miễn sao là sau này lưu chứng từ và tìm kiếm chứng từ dễ dàng là được)

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng: (GHI THEO GIÁ XUẤT KHO): Chắc 100% là giá vốn nhỏ hơn 18.000.000
Có 155 (Thành phẩm); 156 (Hàng hóa) (GHI THEO GIÁ XUẤT KHO). Chắc 100% là giá vốn nhỏ hơn 18.000.000
Có TK 33311- Thuế GTGT đầu ra (GHI THEO VAT ĐẦU RA TRÊN HOÁ ĐƠN): 1.800.000

b) Trường hợp xuất sản phẩm , hàng hoá biếu tặng cho khách hàng nhưng bắt buộc phải mua sản phẩm hàng hoá (Ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả biếu tặng (Trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán. GIỐNG Y HỆT BÁN HÀNG BÌNH THƯỜNG). MẪU HOÁ ĐƠN XUẤT BÁN 2 TẶNG 1 CHO CÁC BẠN THAM KHẢO

j1 j2

Nghiệp vụ 1: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá thành sản xuất). GIÁ VỐN: 3*Đơn giá xuất kho
Có TK 155 – Thành phẩm.GIÁ VỐN: 3*Đơn giá xuất kho

Nghiệp vụ 2: Doanh thu bán hàng
– Ghi nhận doanh thu của hàng biếu tặng trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm được bán và sản phẩm hàng hoá biếu tặng:

Nợ các TK 111, 112, 131…: 2*18.000.000+10%*(3*18.000.000)=41.400.000
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 36.000.000 (Vì khi bán hàng mà biếu tặng thì phần biếu tặng không tính doanh thu)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có): 5.400.000 (Khi biếu tặng thì vẫn tính thuế GTGT cho cả phần biếu tặng)

Lưu ý: Bên nhận biếu tặng, nếu có ghi sổ thì sẽ ghi như sau

Nợ TK 156 (Hàng hóa); 242; 642…(Giá chưa VAT)
Nợ TK 1331 (Thuế VAT đầu vào)
Có TK 711-Thu nhập khác

2. XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NỘI BỘ
Khi xuất hàng hóa, thành phẩm sử dụng cho bộ phận của công ty (Ví dụ Công ty sản xuất quạt thì xuất quạt ra cho phòng kinh doanh cho phòng giám đốc sử dụng; Công ty sản xuất ra chiếc xe ô tô thì xuất xe ô tô ra cho các phòng ban của Công ty sử dụng) thì không cần phải xuất hóa đơn mà chỉ dựa vào phiếu xuất kho hạch toán như sau:

Nợ TK 211 ( TSCĐ) ; 641 ( Chi phí bán hàng) ; 642 ( Chi phí quản lý doanh nghiệp), 242 (Chi phí trả trước) … ( Giá xuất kho theo 1 trong 3 phương pháp)
Có TK 156 ( Hàng hóa); 152 (NVL); 153 (CCDC);155 (Thành phẩm)

Vì sao không xuất hoá đơn trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ là cả 1 quá trình dài lê thê. Các bạn có thể xem bài phân tích bên dưới để rõ vì sao không xuất hoá đơn trường hợp tiêu dùng nội bộ

7778

Các bạn đã biết được cách xử lý các trường hợp xuất hàng hóa biếu tặng và tiêu dùng nội bộ, vậy còn các trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại thì kế toán phải làm thế nào? Các bạn đón đọc bài viết tiếp theo của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ