VĂN BẢN ĐÁ NHAU, DOANH NGHIỆP LÃNH ĐỦ

Khó xác định khấu hao tài sản cố định

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

✅Cụ thể, theo quy định tại thông tư số 45/2013 và thông tư 200/2014, trường hợp công trình chưa được tạm quyết toán/quyết toán thì có thể căn cứ giá trị tạm tính để hạch toán tăng tài sản cố định và trích khấu hao ngay sau khi bàn giao, đưa vào sử dụng.

Trong khi quy định tại Thông tư 96/2015 thì để đảm bảo chi phí khấu hao được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì công trình phải đảm bảo một số điều kiện trong đó có quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp. Để hoàn thiện đủ các điều kiện này có thể có độ trễ qua năm tài chính.

=> ĐỀ XUẤT:“Trên cơ sở đó, để kịp thời phản ánh đầy đủ chi phí khấu hao theo đúng niên độ kế toán, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế cần hướng dẫn rõ doanh nghiệp được thực hiện theo thông tư số 45/2013 và thông tư 200/2014 nêu trên” – bài Mai đề xuất.

✅Bên cạnh đó, theo khảo sát của VCCI, nhiều doanh nghiệp đề nghị cho khấu trừ toàn bộ đối với số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định đủ điều kiện được khấu trừ thuế. Bởi vì, vấn đề khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh vừa chịu thuế GTGT vừa không chịu thuế GTGT.

Nguồn: http://enternews.vn/van-ban-da-nhau-doanh-nghiep-lanh-du-120964.html


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ