Trường hợp mua hàng hóa từ 200 ngàn trở lên cho mỗi lần mua mà người mua hàng không lấy hóa đơn thì sẽ xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Trường hợp mua hàng hóa từ 200 ngàn trở lên cho mỗi lần mua mà người mua hàng không lấy hóa đơn thì sẽ xử lý như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như Điểm 2 Điều 16 của TT39 cũng giống như Điểm 2 Điều 16 của VBHH số 17/VBNH-BTC)

• Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Người mua không lấy hóa đơn: dành cho cá nhân…tại chỉ tiêu họ tên người mua hàng ghi như sau:

1

Ví dụ mẫu hóa đơn người mua hàng không lấy hóa đơn của cá nhân

2

Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế: dành cho người của tổ chức doanh nghiệp đi mua nhưng không lấy hóa đơn cũng không cung cấp tên địa chỉ, MST của người mua…tại chỉ tiêu họ tên người mua hàng ghi như sau:

Ví dụ mẫu hóa đơn mà người mua là công ty nhưng không cung cấp tên, địa chỉ mã số thuế của công ty

0

Câu hỏi: Trường hợp bán hàng hóa dưới 200.000 đồng/lần mà khách hàng không lấy hóa đơn thì xử lý như thế nào?

Trả lời: Theo như điểm 1,2,3 của Điều 18 TT39 (cũng tương tự như là 1,2,3 của Điều 18 VBHN số 17) thì trong trường hợp này khi bán hàng mà số tiền nhỏ hơn 200.000/lần mà khách hàng không lấy hóa đơn thì
+ Cty lập bảng kê theo thứ tự mua hàng
+ Đồng thời cuối mỗi ngày dựa vào bảng kê đó lập 1 hóa đơn với Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn” và số tiền là số tiền tổng cộng trên bảng kê

Ví dụ 4: Ngày 1/7/2014 Cty TNHH Đào tạo và dịch vụ kế toán Thuế An Tâm thu tiền 4 khóa đào tạo của 4 khách lẻ không lấy hóa đơn mà dưới 200.000 như sau:

  • Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành: 150.000 của khách hàng A không lấy hóa đơn
  • Khóa học kế toán thực hành thực tế: 180.000 đồng của khách hàng B không lấy hóa đơn
  • Khóa học thực hành khai báo thuế: 160.000 đồng của khách hàng C không lấy hóa đơn.
  • Khóa học Lập báo cáo tài chính: 120.000 đồng của khách hàng D không lấy hóa đơn.

Giải pháp

  • Khi bán hàng ngày 1/7 thì kế toán lập bảng kê của những khách hàng không lấy hóa đơn mà giá trị nhỏ hơn 200.000 vào bảng kê như sau:

0

  • Đồng thời lập hóa đơn tài chính vào cuối ngày 1/7/2014 như sau:

1

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ