🅰Trường hợp 1: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai mà ảnh hưởng đến số tiền ( thường sai tại cột 6 và 7 trên phụ lục 01-2/GTGT)

✳ Sai số tiền làm tăng số thuế VAT phải nộp (Khoản c.2 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết

Để lấy số liệu thực hành kê khai bổ sung, chúng ta sẽ lấy tờ kê khai thuế GTGT của Công ty TNHH MTV TM DV SX Thịnh Phát-TPC của kỳ kê khai tháng 1/2014 mà chúng ta đã kê khai của kỳ trước để thực hành, hình minh họa của Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 như sau:

1.Tờ khai


2.Phụ lục bán ra 01-01/GTGT


3. Phụ lục mua vào 01-02/GTGT


Ví dụ 1: Ngày 31/7/2015, kế toán phát hiện ra tờ hóa đơn đầu vào số 0000029 ngày 16/01/2014 số tiền chưa VAT là 10.000.000 và VAT là 1.000.000 không đủ điều kiện được khấu trừ. Giả sử với những lý do có thể xảy ra như sau:

✔ Sai mã số thuế của người mua
✔ Sai tên Công ty, hoặc sai địa chỉ cua người mua
✔ Hóa đơn không hợp pháp (do sử dụng trước ngày thông báo phát hành hóa đơn)
✔ Không hợp lý, do không phục vụ cho hoạt động SXKD

Vậy kế toán phát hiện ra trường hợp trên sẽ xử lý như thế nào?

Giải
Bước 1

Vào HTKK chọn MST của Công ty Thịnh Phát, như hình bên dưới:

Bước 2

Vào HTKK chọn tờ khai bị kê khai sai (tức là vào HTKK chọn tờ khai tháng 1/2014 của Công ty Thịnh Phát) và bấm vào nút kê khai bổ sung như hình bên dưới


Bước 3: Sau khi bấm đồng ý thì màn hình hiện ra 2 sheet: 1 sheet Tờ khai điều chỉnh và 1 sheet KHBS. Chúng ta điều chỉnh trực tiếp số liệu kê khai sai thành số liệu đúng trên sheet Tờ khai điều chỉnh tại chỉ tiêu 23,24,25, cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:


Bước 4: Sau đó bấm nút ghi và bấm nút Tổng hợp KHBS trên sheet Tờ khai điều chỉnh, thì kết quả sẽ chuyển sang phần sheet KHBS với kết quả như sau:Bước 5: Sau đó, kế toán phải ghi lại lý do vì sao điều chỉnh tại mục Lý do khác để giải trình cho việc quyết toán thuế sau này

Bước 6: Sau đó, kế toán kết xuất ra file XML và lưu để sau này kê khai qua mạng (sẽ có 1 VIDEO chuyên sâu về hướng dẫn kê khai qua mạng cho các bạn)


Bước 7: Sau đó, các bạn lấy tiền đi nộp thuế gồm 2 khoản:

✅ Khoản truy thu là 1.000.000
✅ Khoản tiền phạt là: 350.200

Bước 8: Sau khi nộp tiền thuế truy thu và tiền phạt, thì bạn sẽ hạch toán tại kỳ phát hiện như sau:

Nợ 811: 350.200 (Tiền phạt)
Nợ 33311: 1.000.000 (Tiến truy thu)
Có 1111;1121: 1.350.200

Đồng thời hạch toán
Nợ 811: 1.000.000
Có 133: 1.000.000

=>Kết luận: Vậy là trường hợp điều chỉnh làm tăng VAT phải nộp thì phải nộp 2 khoản

☑ Khoản truy thu và khoản tiền chậm nộp
☑ Ngoài ra không phải kê khai thêm vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên kỳ hiện hành phát hiện

✳ Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản C.3 Điểm 5 Điều 10 của TT156 ngày 06/11/2013)

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế

Ví dụ 2: Ngày 31/7/2015, kế toán phát hiện ra tờ hóa đơn đầu vào số 0020716 ngày 12/01/2014 số tiền đúng chưa VAT là 17.960.000 đồng và VAT là 1.796.000 đồng nhưng kế toán đã kê khai sai với số tiền chưa VAT là 1.796.000 đồng và VAT là 179.600 đồng. Vậy kế toán phát hiện trường hợp trên sẽ xử lý như thế nào?

Giải
Bước 1

Vào HTKK chọn MST của Công ty Thịnh Phát, như hình bên dưới

Bước 2

Vào HTKK chọn tờ khai bị kê khai sai (tức là vào HTKK chọn tờ khai tháng 1/2014 của Công ty Thịnh Phát) và bấm vào nút kê khai bổ sung như hình bên dướiBước 3: Sau khi bấm đồng ý thì màn hình hiện ra 2 sheet: 1 sheet Tờ khai điều chỉnh và 1 sheet KHBS. Chúng ta điều chỉnh trực tiếp số liệu kê khai sai thành số liệu đúng trên sheet Tờ khai điều chỉnh tại chỉ tiêu 23,24,25, cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:


Bước 4: Sau đó bấm nút ghi và bấm nút Tổng hợp KHBS trên sheet Tờ khai điều chỉnh, thì kết quả sẽ chuyển sang phần sheet KHBS với kết quả như sau:


Bước 5: Sau đó, kế toán phải ghi rõ lý do vì sao điều chỉnh tại ô Lý do khác trên Sheet KHBS như sau:

Bước 6: Sau đó các bạn kết xuất ra file XML và kê khai qua mạng (sẽ có 1 VIDEO hướng dẫn kê khai qua mạng chuyên sâu), hình ảnh kết xuất file dạng XML như sau:=>Kết luận: Vậy là trường hợp điều chỉnh làm giảm VAT phải nộp thì.

❎ Không phải tính tiền phạt chậm nộp
❎ Không phải kê khai thêm vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên kỳ hiện hành phát hiện nhưng số tiền thuế nộp dư này sẽ được bù trừ cho kỳ tính thuế tiếp theo mà có số thuế GTGT phải nộp
❎ Về hạch toán thì tùy tình huống mà xử lý (Có thể sổ hạch toán đúng thì không cần điều chỉnh, nếu sổ hạch toán sai sẽ điều chỉnh)

🅱 Trường hợp 2: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai không ảnh hưởng số tiền
Sai không ảnh hưởng đến số tiền là sai từ cột 2 đến cột 5 trên phụ lục 01-2/GTGT

Vì kể từ ngày 1/1/2015 khi kê khai qua mạng thì không cần phải gửi phụ lục (Phụ lục 01-01/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT cho thuế) nên khi có trường hợp này xảy ra, các bạn không phải kê khai điều chỉnh bổ sung gì cả.

Câu hỏi 6: Vậy trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót (TỨC LÀ CHƯA KÊ KHAI) thì có phải kê khai bổ sung tại tháng bị bỏ sót hay kê khai tại kỳ kê khai của tháng phát hiện?

Ví dụ 3: Trong tháng 1/2015 có 3 tờ hóa đơn đầu vào là 0000001;0000002;0000003. Nhưng tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2015, kế toán mới kê khai 2 tờ hóa đơn là 0000001 và 0000002. Hóa đơn GTGT đầu vào 0000003 chưa kê khai.

Ngày 25/7/2015, kế toán phát hiện ra trường hợp trên thì kế toán kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 của tờ hóa đơn 0000003 hay kế toán kê khai tờ hóa đơn 0000003 tại kỳ kê khai của tháng phát hiện là tháng 7/2015.

Trả lời 6:

Theo như quy định tại TT219 có hiệu lực 1/1/2014 thì trường hợp hóa đơn đầu vào bị bỏ sót thì được quyền kê khai tại kỳ kê khai tháng phát hiện mà không bị giới hạn thời gian, miễn sao trước thời hạn cơ quan thuế ra quyết định thanh kiểm tra (Điểm 8 Điều 14 Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC )

Vậy với ví dụ trên thì kế toán kê khai tờ hóa đơn 0000003 tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7/2015.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k