Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót thì có phải kê khai bổ sung tại tháng bị bỏ sót hay không?

🔆Câu hỏi : Vậy trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót (TỨC LÀ CHƯA KÊ KHAI) thì có phải kê khai bổ sung tại tháng bị bỏ sót hay kê khai tại kỳ kê khai của tháng phát hiện?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Ví dụ 3: Trong tháng 1/2015 có 3 tờ hóa đơn đầu vào là 0000001;0000002;0000003. Nhưng tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2015, kế toán mới kê khai 2 tờ hóa đơn là 0000001 và 0000002. Hóa đơn GTGT đầu vào 0000003 chưa kê khai.

Ngày 25/7/2015, kế toán phát hiện ra trường hợp trên thì kế toán kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 của tờ hóa đơn 0000003 hay kế toán kê khai tờ hóa đơn 0000003 tại kỳ kê khai của tháng phát hiện là tháng 7/2015.

🔆Trả lời :
Theo như quy định tại TT219 có hiệu lực 1/1/2014 thì trường hợp hóa đơn đầu vào bị bỏ sót thì được quyền kê khai tại kỳ kê khai tháng phát hiện mà không bị giới hạn thời gian, miễn sao trước thời hạn cơ quan thuế ra quyết định thanh kiểm tra (Điểm 8 Điều 14 Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC )

Vậy với ví dụ trên thì kế toán kê khai tờ hóa đơn 0000003 tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7/2015.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k