TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 CÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHI PHÍ VÀ CÓ PHẢI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHÔNG?

Sau 1 năm làm việc, thời điểm cuối năm là thời điểm các bạn nhân viên rất háo hức về khoản tiền lương, tiền thưởng tết (hay còn gọi là lương tháng 13). Vậy các bạn đã biết gì về khoản tiền lương tháng 13 này, đặc biệt là các bạn kế toán cần lưu ý những vấn đề gì để hạch toán, tính toán đưa vào chi phí như thế nào cho chính xác?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Câu hỏi 1: Tiền lương tháng 13 là gì?

Trả lời:

Tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động. Khoản tiền này được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 không?

Trả lời:

Tiền thưởng, tiền lương tháng 13 về nguyên tắc không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng lao động có ghi lương tháng 13, hoặc trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương của công ty có quy định, hoặc giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận thì phải thực hiện, điều này pháp luật khuyến khích bởi có lợi cho người lao động.

Câu hỏi 3: Về việc thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào, điều kiện được thưởng?

Trả lời:

Thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào, điều kiện được thưởng là do doanh nghiệp quyết định và công khai tại nơi làm việc.

Câu hỏi 4: Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lí?

Trả lời:

– Được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính, được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị).
– Được chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm.
(Theo Tiết b, Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN).
(Tài liệu tham khảo: Công văn Số: 5513/CT-TTHT Ngày 10/12/2012).

Câu hỏi 5: Nếu doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì có chi tiền thưởng tháng 13 không, nếu có thì có tính vào chi phí hợp lý không?

Trả lời:

– Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền thưởng (chi lương tháng 13) cho người lao động được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN..
– Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị (cụ thể là chỉ chi thưởng khi đơn vị kinh doanh có lãi)” thì khoản tiền thưởng (chi lương tháng 13) cho người lao động không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.
Tuy nhiên, theo thực tế thì các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì không thể chi “thưởng”.

Câu hỏi 6: Tiền lương tháng 13 có phải tính thuế TNCN không?

Trả lời:
– Theo thông 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế.
– Doanh nghiệp chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó.
– Việc tính thuế thu nhập cá nhân với tháng lương thứ 13 được thực hiện như sau: Công ty bạn phát lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền thưởng lương tháng 13 với lương của tháng đó để tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là các bạn gộp chung lương tháng 13 vào với lương của tháng chi trả. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác. Rồi tính theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.

Câu hỏi 7: Kế toán hạch toán tiền lương tháng 13 như thế nào?

– Khi trích thưởng, trích lương tháng 13 :
Nợ TK 642,154, 622
Có TK 334, 338
– Khi trả thưởng, khấu trừ thuế TNCN :
Nợ TK 334, 338
Có TK 111,112, 3335

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ