Thủ tục khai trình sử dụng lao động ban đầu, Báo tăng, Báo giảm lao động

Câu hỏi: Công ty các bạn mới thành lập có ký hợp đồng lao động với người lao động thì các bạn phải làm gì với Phòng Lao Động Quận?. Và khi có sự biến động tăng giảm LĐ thì các bạn sẽ báo cáo tình hình sử dụng Lao Động ra sao?
Trả lời:

  • Khi công ty các bạn mới thành lập và có ký hợp đồng lao động với người lao động thì các bạn phải làm việc với Phòng Lao động quận để đăng ký Khai trình sử dụng lao động và Hệ thống Thang Bảng Lương (Thủ tục Xây Dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương các bạn theo dõi bài viết tiếp theo nhé)
  • Khi công ty có sự biến động tăng giảm lao động thì các bạn cũng phải báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng Lao động Quận

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

[quote_box_center]Thủ tục hồ sơ như thế nào các bạn theo dõi bài viết.[/quote_box_center]

A/ Khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp mới bắt đầu đi vào hoạt động.
1. Thời gian: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.
2. Nơi nộp: Phòng Lao Động và Thương Binh Xã hội Quận-Huyện nơi đơn vị đặt trụ sở chính
3. Thủ tục hồ sơ:
Đại diện của doanh nghiệp đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (Kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMND của cá nhân)
+ Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản)
+ Bản khai trình sử dụng lao động (03 bản, mẫu 05).Mẫu này điền thông tin rồi in ra giấy A3 hoặc liên hệ với cơ quan lao động để mua mẫu A3 về viết tay vào.

khai trinh su dung lao dong 1

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đơn vị nộp tại Phòng Lao Động Thương Binh và Lao Động quận. Cán bộ kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định sẽ viết phiếu hẹn trả kết quả, trên giấy hẹn cán bộ ghi mã của đơn vị. Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.

Đến ngày trên phiếu hẹn đơn vị đến Phòng Lao Động và Thương Binh Xã Hội nhận kết quả: 02 bản Khai trình sử dụng lao động có chữ ký và đóng mộc xác nhận của Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội

B/ Người sử dụng lao động đã đi vào hoạt động, trong năm phải báo cáo các vấn đề sau cho Phòng Lao Động Quận:
+ Tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm trước ngày 25 tháng 5 hằng năm
+ Tình hình thay đổi lao động 6 tháng cuối năm trước ngày 25 tháng 11 hằng năm
=>Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH nộp cho PLĐ
(Chỉ cần ghi số lượng lao động tương ứng với từng tiêu đề cột)

1/ Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 thang đầu năm (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH )

thay doi lao dong

thay doi lao dong 6 thang dau nam

2/ Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm. (theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH )

bao cao tinh hinh lao dong 1

bao cao tinh hinh lao dong 2

Các bạn lập 02 bản nộp tại Phòng lao động Quận , phòng lao động sẽ đóng dấu đến và trả lại bạn 01 bản để lưu tại công ty.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, những người đang tự học kế toán online có một tài liệu hữu ích để có thể tự học kế toán.
P/s: Các bạn nhớ đón đọc những bài viết tiếp theo bằng hình ảnh minh họa trong chương trình của Lớp kế toán tổng hợp thực hành tại An Tâm hoặc truy cập vào trang web: www.tuhocketoan.com để học.

Các mẫu biểu các bạn lấy từ :Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

Hoặc Download biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu khai trình sử dụng lao động

Download bài viết: 1.Thu.Tuc.Khai.Trinh.Su.Dung.LĐ.Ban.Đầu


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k