Thu nhập chịu thuế TNCN gồm những khoản thu nhập nào?

Những khoản thu nhập dưới đây mà cá nhân nhận được phải chịu thuế TNCN, bao gồm các khoản sau:
1. Thu nhập từ kinh doanh
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
3. Thu nhập từ đầu tư vốn
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
6. Thu nhập từ trúng thưởng
7. Thu nhập từ bản quyền
8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
9. Thu nhập từ thừa kế
10. Thu nhập từ quà tặng

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Ở bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động (Gồm hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Vì đây là 1 khoản thu nhập phổ biến và thường hay gặp khi các bạn đi làm. Và tất cả những bạn đang đi làm công có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải thuộc diện là thu nhập chịu thuế TNCN. Khi có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công rồi thì vấn đề có nộp thuế TNCN hay không là 1 vấn đề khác.

Vậy thu nhập từ tiền lương tiền công là gồm những khoản thu nhập nào?

Theo như Điểm 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 thì Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. (Tức là giữa Công ty và cá nhân có ký 1 hợp đồng lao động, quy định toàn bộ về mức thu nhập)

Ví dụ: Ông A ký hợp đồng lao động (12 tháng) với Cty tháng 1/2015 với mức thu nhập là 20 triệu/tháng, ngoài ra công ty có phụ cấp tiền xăng xe 1 tháng là 200 ngàn/tháng. Phụ cấp tiền thưởng theo doanh số tháng theo quý chế tính thưởng của Công ty hàng tháng dựa trên doanh số. Ngoài ra còn có tiền thưởng (2/9;30/04;01/05…)

=> Toàn bộ thu nhập mà Mr A này nhận được hàng tháng gồm 20 triệu/tháng + Phụ cấp xăng xe là 200 ngàn/tháng +Phụ cấp tiền thưởng hàng tháng + Tiền thưởng 2/9;30/04;2/5… sẽ phải cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. (Tức là không ký hợp đồng với công ty mà ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với công ty hoặc hợp đồng cộng tác viên, hàng tháng nhận được khoản thù lao tư vấn)

Ví dụ: Cty ABC bán xe ô tô có ký hợp đồng về hoa hồng môi giới (Đây không phải là hợp đồng lao động) với Mr Được (tức là Mr Được giới thiệu được khách hàng thì công ty sẽ trích % hoa hồng). Và trong hợp đồng quy định là sau khi khách hàng trả tiền đủ 100% thì Công ty sẽ trích 10%*Tổng giá trị hợp đồng.

=> Khoản hoa hồng mà Mr Được nhận được đó chính là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và khoản thu nhập này thuộc diện chịu thuế TNCN và cách tính thuế TNCN của khoản này khác với Cách tính thuế TNCN của tiền lương, tiền công mà ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác. (Tức là cá nhân nhận được các khoản tiền từ các hiệp hội nghề nghiệp hoặc là thành viên của hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát)

Ví dụ: Cty ABC là công ty cổ phần và hàng tháng có trả thù lao cho thành viên của hội đồng quản trị không tham gia trực tiếp điều hành doanh nghiệp => Khoản thù lao này cũng phải chịu thuế TNCN và đây cũng chính là thu nhập từ tiền lương tiền công và do không có ký hợp đồng lao động nên khoản thu nhập chịu thuế này sẽ được tính theo biểu thuế lũy tiến toàn phần là nhận 10% (mà không phải tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như trường hợp của thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên).

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

Ví dụ: như cuối năm công ty thưởng cho các nhân viên công ty bằng 1 gói quà trị giá 500 ngàn đồng => Trị giá gói quà này không phải bằng tiền mặt nhưng vẫn phải quy đổi ra tiền để tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ