Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Năm 2016 sắp hết, chúng ta lại sắp chuẩn bị cho kỳ báo cáo năm 2017. Vậy các bạn đã biết các loại tờ khai thuế, hạn nộp tờ khai mà doanh nghiệp mình phải nộp chưa? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hạn nộp các loại tờ khai thuế năm 2017 để tránh trường hợp nộp thiếu, nộp chậm nhé!

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Đầu tiên các bạn cần phải biết doanh nghiệp mình cần phải nộp những loại báo cáo, tờ khai trong năm 2017 bao gồm: Tờ khai Thuế môn bài; Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2016; Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai thuế TNCN; Tạm tính Thuế TNDN (nếu có) và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

1. Thời hạn nộp Tờ khai Thuế môn bài:

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

+ Nếu trong năm không có thay đổi về Vốn điều lệ hoặc không mở thêm/giải thể chi nhánh: không cần phải nộp Tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01/2017.
+ Nếu trong năm có thay đổi về Vốn điều lệ hoặc có mở thêm/giải thể chi nhánh: nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Mức thuế môn bài áp dụng từ 01/01/2017:
1– Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

+ Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày nhận Giấy đăng ký kinh doanh
+ Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng

2. Thời hạn nộp Tờ khai Thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo
– Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo

Lưu ý: Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai

  • Cách xác định doanh nghiệp nộp theo tháng, theo quý:

– Tờ khai Thuế GTGT:

+ Theo tháng: Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ.
+ Theo quý: Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

Lưu ý: Không phát sinh mua, bán vẫn phải nộp tờ khai

– Tờ khai Thuế TNCN:

+ Theo tháng: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo tháng hoặc doanh nghiệp nếu có ít nhất 1 tờ khai thuế TNCN của tháng đầu tiên mà từ 50 triệu trở lên thì kê khai thuế TNCN theo tháng
+ Theo quý: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp có số thuế TNCN khấu trừ của các loại tờ khai thuế TNCN đều dưới 50 triệu cho dù cộng tất cả các tờ khai thuế dưới 50 triệu mà từ 50 triệu trở lên vẫn phải khai theo Quý

Lưu ý: Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai hàng tháng hoặc quý.

– Tờ khai Thuế TNDN

Không cần phải nộp Tờ khai tạm tính, chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính nếu có.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Theo tháng: Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
+ Theo quý: Doanh nghiệp không thuộc diện có rủi ro cao về thuế

3. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính
– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ & TIỀN THUẾ NĂM 2017
2 3 4 5 6


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ