Thời hạn, đối tượng nộp mẫu 06/GTGT năm 2016 cho kỳ tính thuế 2017-2018

Mẫu 06/GTGT là mẫu biểu áp dụng cho các doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vậy các bạn đã biết gì về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là khi nào? Những đối tượng nào phải nộp mẫu 06/GTGT? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về vấn đề này.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Câu hỏi 1: Những đối tượng nào phải nộp mẫu 06/GTGT?

Trả lời: Căn cứ theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Câu hỏi 2: Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là khi nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Công văn 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế TP. Hà Nội: Về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập trong năm, cụ thể như sau:

1. Đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01/10 đến 31/12)

– Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT và thời gian ổn định phương pháp tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế.

Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 cụ thể như sau:

  • Trường hợp NNT mới thành lập trong Quý IV/2014 và trong quý IV của các năm sau năm 2014:

– Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

Ví dụ: Công ty An Tâm nhận được giấy phép ĐKKD ngày 10/11/2016.

– Theo quy định những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2016 là ngày 30/01/2017
-> Như vậy Công ty An Tâm phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/01/2017 để còn xác định xem kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp mà lựa chọn tờ khai để nộp.

  • Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong quý IV năm 2014:

Khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm 2014 và 2015. Đến trước ngày 20/12/2015 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2016 và 2017. Áp dụng tương tự cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các năm tiếp theo sau năm 2014.

Ví dụ: Công ty An Tâm nhận được giấy phép ĐKKD ngày 10/11/2016.
-> Chỉ cần nộp 06/GTGT cho quý 4/2016 và năm 2017. Sang năm 2017 mới phải xác định lại doanh thu.

2. Đối với DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm

a) Cách xác định doanh thu khi hết năm dương lịch đầu tiên:

– Trường hợp DN, HTX mới thành lập từ 01/01 đến 30/9 hàng năm, hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau:

=> Tổng cộng của chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

– Việc xác định doanh thu theo nguyên tắc này không phân biệt DN, HTX thực hiện khai theo tháng hoặc quý.

Ví dụ: Công ty A thành lập và hoạt động từ tháng 5/2016.

Để xác định phương pháp tính thuế cho năm 2017, 2018 thì Công ty A thực hiện tính doanh thu ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 7 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

Lưu ý: Lấy Doanh thu đến tháng 11 hoặc quý 3 thôi vì thời hạn nộp mẫu 06 là ngày 20/12

b) Về thời điểm gửi mẫu 06/GTGT

– Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ

+ Doanh nghiệp, HTX có ước tính doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theokhông phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

+ Doanh nghiệp, HTX ước tính không đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì DN, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

Ví dụ: Công ty B thành lập 05/03/2016.

– Bạn phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/03/2016 (nếu kê khai theo tháng) hoặc trước ngày 30/4/2016 (nếu kê khai theo quý) (Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT đầu tiên). Và cơ quan thuế đồng ý cho kê khai khấu trừ.

-> Cuối năm 2016 xác định lại doanh thu, cụ thể như sau:

– Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

– Nếu Doanh thu từ 1 tỷ trở lên thì không phải nộp mẫu 06/GTGT

– Nếu Doanh thu không đạt mức 1 tỷ thì phải nộp mẫu 06/GTGT (chậm nhất ngày 20/12/2016)

• Đối với trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì phải thực hiện ổn định phương pháp tính thuế đến hết năm dương lịch đầu tiên. Nếu muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT sang khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Nếu DN, HTX không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ