Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017 (Theo nghị định 153/2016)

Các mức lương tối thiểu vùng được áp dụng (Hiệu lực 1/1/2015 theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2017 như sau:

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng;
Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng;
Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng;
Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng.

=>Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-250.000 đồng/tháng.

1

Download nghị định:ND153201601012017


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ