Tài khoản sử dụng khi bán hàng và cung cấp dịch vụ, kết cấu tài khoản và Bộ chứng từ của nghiệp vụ bán hàng

Câu hỏi: Khi bán hàng và cung cấp dịch vụ thì kế toán sử dụng tài khoản nào, tính chất của tài khoản đó? Bộ chứng từ của nghiệp vụ bán hàng bao gồm những gì?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

  1. Tài khoản sử dụng và tính chất của tài khoản 511
    • Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì kế toán sử dụng tài khoản 511 để theo dõi doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Đây những mặt hàng kinh doanh có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN. Hoặc
    Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.
    • Vậy tính chất của tài khoản doanh thu 511 được biểu thị bằng sơ đồ chữ T như sau:

13

• Khi phát sinh doanh thu thì các bạn chọn tài khoản con của tài khoản 511 để ghi sổ cho đúng. Cụ thể theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 có 1 số tài khoản chi tiết doanh thu như sau:
– Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,…

– Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

– Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

– Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.

– Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

– Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.

2. Bộ chứng từ của nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Một là chứng từ do kế toán lập để ghi sổ: Phiếu kế toán bán hàng (KT1501001; Hoặc BH1501001) và Phiếu xuất kho (XK1501001) để ghi sổ nghiệp vụ bán hàng. Các bạn đặt ký hiệu nào cũng được miễn sao sau này tìm chứng từ được là được. Mẫu các bạn xem:

Mẫu phiếu kế toán bán hàng và mẫu Phiếu xuất kho (Các bạn tham khảo)

14

15

Hai là chứng từ gốc kèm theo của bán hàng trong nước và xuất khẩu:

+Thứ nhất là: nếu bán hàng trong nước: Hợp đồng mua bán; Hoá đơn GTGT đầu ra hoặc Hoá đơn bán hàng; (Tuỳ theo Công ty mà sử dụng hoá đơn GTGT hay hoá đơn bán hàng); Biên bản bàn giao hàng hoá.

Mẫu hợp đồng bán hàng (Các bạn tham khảo)

1617181920

Mẫu hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng (Mẫu tham khảo)

2122

Mẫu biên bản bàn giao hàng hoá (Các bạn tham khảo)

2324

Như vậy là trong bộ chứng từ gốc của nghiệp vụ bán hàng trong nước. Thì đây là đầu ra nên 100% khi bán hàng hoá thì phải xuất hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng cho khách hàng (tuỳ theo doanh nghiệp mà sử dụng loại hoá đơn nào).

Vậy câu hỏi đặt ra: khi nào thì xuất hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng cho khách hàng? Để biết được câu trả lời các bạn đón đọc tiếp bài viết về Thời điểm xuất hóa đơn cho khách hàng của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ