TẢI BỘ HỒ SƠ NGHIỆM THU CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nhằm giúp các bạn kế toán xây dựng dễ quản lý trong việc ghi nhận doanh thu – chi phí, bài viết dưới đây chia sẽ đầy đủ bộ hồ sơ nghiệm thu cho một công trình xây dựng.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Bộ hồ sơ nghiệm thu cho một công trình xây dựng bao gồm:

1. Danh mục tài liệu khởi công công trình
2. Lệnh khởi công
3. Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn -mặt bằng thi công
4. Biên bản họp công trường
5. Phiếu yêu cầu
6. Biên bản giao nhận hồ sơ
7. Báo cáo nhanh
8. Báo cáo tuần
9. Báo cáo tháng
10. Phiếu chấp thuận vật liệu và thành phẩm xây dựng
11. Phiếu chấp thuận thay đổi vật liệu/ thành phẩm xây dựng
12. Phiếu lấy mẫu vật liệu tại hiện trường
13. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm đất
14. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm thép
15. Bảng theo dõi kết quả kiểm nghiệm bê tông
16. Chỉ dẫn thi công
17. Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần nước)
18. Biên bản xử lý kỹ thuật
19. Chỉ thị công trường
20. Phiếu kiểm tra công tác sửa chữa
21. Phiếu yêu cầu nghiệm thu
22. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BT trước khi đóng
23. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BTCT trước khi ép – NB
24. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BTCT trước khi ép – CB
25. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chi tiết nối cọc – NB
26. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chi tiết nối cọc – CB
27. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc
28. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu công tác ép cọc
29. Báo cáo tổng hợp đóng cọc
30. Báo cáo tổng hợp ép cọc
31. Nghiệm thu công tác xây dựng-Biên bản nghiệm thu công tác hố đào
32. Nghiệm thu công tác xây dựng-Biên bản nghiệm thu công tác hố đào
33. Nghiệm thu công tác xây dựng- Biên bản nghiệm thu công tác BT lót (nội bộ nhà thầu)
34. Nghiệm thu công tác xây dựng- Biên bản nghiệm thu công tác BT lót (nội bộ nhà thầu)
35. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu công tác BT lót (giữa các bên)
36. Nghiệm thu công tác xây dựng -Biên bản nghiệm thu công tác ván khuôn, cốt thép (nội bộ nhà thầu)
37. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu công tác ván khuôn, cốt thép (giữa các bên)
38. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu chất lượng BT
39. Biên bản kiểm tra cao độ hoàn thiện
40. Nghiệm thu công tác xây dựng – Biên bản nghiệm thu công tác xây tường – NB
41. …..

Bạn có thể tải bộ hồ sơ nghiệm thu xây dựng tại:
https://drive.google.com/a/tructuyen.org/file/d/0B0oI6t92wc4_OUh2YTZSRnpndjg/view?usp=sharing


Nguồn: Internet


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k