Trang chủ Tags Xử lý trường hợp sai sót hóa đơn

Tag: xử lý trường hợp sai sót hóa đơn

XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ HÓA ĐƠN

**Văn bản pháp luật Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn quy địn vể quản lý hóa đơn. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về...