Trang chủ Tags Xử lý sai sót hóa đơn

Tag: xử lý sai sót hóa đơn

Viết hóa đơn sai trong trường hợp nào sẽ thu hồi...

Câu hỏi: Viết hóa đơn sai trong trường hợp nào sẽ THU HỒI LẠI HÓA ĐƠN? Trả lời: Theo như : Tại Khoản 1 Điều 20...

XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN

🎯CÂU HỎI: Khi các bạn viết hóa đơn mà sai về hình thức (Ví dụ không gạch chéo phần bỏ trống; Hóa đơn viết...