Trang chủ Tags Xử lý hóa đơn chứng từ

Tag: xử lý hóa đơn chứng từ

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN CỦA TỪNG TRƯỜNG HỢP

1. Mẫu 1: Trường hợp : sai mst, tên đơn vị và địa chỉ đúng=>lập biên bản điều chỉnh đồng thời lập hóa đơn...