Trang chủ Tags Tự học kế toán

Tag: tự học kế toán

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN CỦA TỪNG TRƯỜNG HỢP

1. Mẫu 1: Trường hợp : sai mst, tên đơn vị và địa chỉ đúng=>lập biên bản điều chỉnh đồng thời lập hóa đơn...

KHI HỌC VỀ PHẦN THUẾ THÌ CẦN NẮM NHỮNG VẤN ĐỀ...

- Dành cho những bạn đang chuẩn bị nghiên cứu phần thuế - Dành cho những bạn đang tự học kế toán ✳CÂU HỎI: Khi...

LÀM SAO CẦM TRÊN TAY BỘ CHỨNG TỪ GỐC XÁC ĐỊNH...

CÂU HỎI: Việc sử dụng tài khoản từ Loại 1 đến Loại 8 trong việc hạch toán kế toán như thế nào cho đúng?...

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TỪNG PHẦN...

Khi các bạn làm kế toán phụ trách kế toán phần hành nào tại Công ty thì điều đầu tiên các bạn cần làm...

QUÀ TẶNG XUẤT HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO

"QUÀ TẶNG XUẤT HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO" Câu hỏi 1: Quà tặng khách hàng trong tổ chức hội nghị khách hàng thì xuất từng...

KẾ TOÁN KHÔNG CHỈ LÀ NỢ VÀ CÓ. BIẾT HẠCH TOÁN...

"KẾ TOÁN KHÔNG CHỈ LÀ NỢ VÀ CÓ. BIẾT HẠCH TOÁN NỢ VÀ CÓ THÌ CHƯA CHẮC BIẾT LÀM KẾ TOÁN." Câu hỏi: Các bạn...

KẾ TOÁN LÀ GÌ? CÔNG VIỆC CUỐI CÙNG CỦA 1 NGƯỜI...

????????Câu hỏi 1: Kế toán là gì? Công việc cuối cùng của 1 người làm kế toán là gì? ????????Trả lời 1: Đầu tiên các bạn...

CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC CỦA 1 NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN, PHẢI...

**Câu hỏi: Có thể tóm tắt lại các bước công việc của 1 người làm kế toán thì trải qua những bước nào? **Trả lời: Bước...

LÀM SAO BIẾT GHI NỢ TÀI KHOẢN NÀO VÀ GHI CÓ...

Các bạn có thể tham khảo nội dung và học thêm từ http://sachketoan.net/ ????????Câu hỏi: Như vậy làm sao biết được khi nào thì Ghi...

KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN...

CÂU HỎI: KHI CÁC BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN...