Trang chủ Tags TT37 sửa đổi

Tag: TT37 sửa đổi

TT37 SỬA ĐỔI BỔ SUNG VỀ HÓA ĐƠN CỦA TT26 VÀ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA TT37 SO VỚI TT39 VÀ TT26 NHƯ SAU: Điểm 1: Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1...