Trang chủ Tags TT37 sửa đổi bổ sung TT26 và TT39

Tag: TT37 sửa đổi bổ sung TT26 và TT39

TT37 SỬA ĐỔI BỔ SUNG VỀ HÓA ĐƠN CỦA TT26 VÀ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA TT37 SO VỚI TT39 VÀ TT26 NHƯ SAU: Điểm 1: Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1...