Trang chủ Tags Trường hợp thu hồi lại hóa đơn

Tag: trường hợp thu hồi lại hóa đơn

Viết hóa đơn sai trong trường hợp nào sẽ thu hồi...

Câu hỏi: Viết hóa đơn sai trong trường hợp nào sẽ THU HỒI LẠI HÓA ĐƠN? Trả lời: Theo như : Tại Khoản 1 Điều 20...