Trang chủ Tags Thuế tndn

Tag: thuế tndn

Mua xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống của...

CÂU HỎI: Công ty không kinh doanh lĩnh vực vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn có mua xe...

CÁCH ĐIỀN PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ 03-2A TRONG HỒ SƠ QUYẾT...

Câu hỏi: Cách điền số liệu chuyển lỗ vào phụ lục 03-2A trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, điền dữ liệu như...

Công thức tính thuế TNDN

Thuế TNDN phải nộp=Thu nhập tính thuế trừ phần trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ (nếu có)*Thuế suất thuế TNDN (22%...

Chuyển lỗ lấy từ thu nhập tính thuế hay thu nhập...

Câu hỏi 1: Vấn đề chuyển lỗ được định nghĩa trong Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Thông tư số 123/2012/TT-BTC và Thông tư số 130/2008/TT-BTC...

Khái niệm thuế TNDN và đối tượng Nộp thuế TNDN

1) Văn bản pháp luật: • TT78/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế TNDN • TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về Luật quản lý thuế • TT119/2014/TT-BTC...

Nộp lại báo cáo tài chính khi đã nộp bị phát...

Câu hỏi: Doanh nghiệp làm sai báo cáo tài chính năm trước và đã nộp cho Cơ quan thuế (Ví dụ cụ thể như...