Trang chủ Tags Thuế TNCN

Tag: thuế TNCN

Công văn 5749 của tổng cục thuế về hướng dẫn quyết...

==>Công văn 5749 của tổng cục thuế hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2017, các bạn tải về để tham khảo nhé!!! Link...

Công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 của Bộ Tài chính về...

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty trả lương NET (lương không bao gồm...

Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sau...

Câu hỏi: Nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh theo mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo TT số 92 /2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sau thời...

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Câu hỏi: Công ty đã mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN của Cơ quan thuế quản lý, khi không có nhu cầu sử...

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thuế Thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ...

Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản...

CÔNG THỨC QUYẾT TOÁN TNCN PHẢI NỘP CẢ NĂM TỪ TIỀN...

Bước 1: Xác định tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cả năm (12 tháng) Thu nhập tính thuế từ tiền lương,...

Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN • Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ...

Đối tượng quyết toán thuế TNCN gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi 1: Đối tượng nào sẽ phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế? Trả lời 1: Theo như Điểm b.2...

Thời hạn kê khai và thời hạn nộp thuế TNCN

Thời hạn kê khai và thời hạn nộp Theo quy định tại Điểm 3 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 a) Thời hạn nộp hồ sơ...