Trang chủ Tags Thông tư

Tag: thông tư

Thông tư 176/2016/TT-BTC – xử phạt vi phạm về hóa đơn,...

Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ngày 12/08/2016 , Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi...

Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán thay quyết định 48

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết...

TT200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán (Thay thế quyết định...

Gửi các bạn Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực thi hành 1/1/2015 thay...