Trang chủ Tags Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn

Tag: thông báo tình hình sử dụng hóa đơn

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Văn bản pháp luật: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn quy định về quản lý hóa đơn. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về...