Trang chủ Tags Thời gian kê khai và nộp thuế

Tag: thời gian kê khai và nộp thuế

THỜI GIAN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THEO THÁNG VÀ THEO...

1)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO THÁNG VÀ NỘP THUẾ THÁNG: Là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Nếu kê khai theo tháng có...