Trang chủ Tags Tài khoản 133

Tag: tài khoản 133

KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN THEO DÕI NHỮNG KHOẢN TẠM...

CÂU HỎI: Khi các bạn làm kế toán theo dõi những khoản tạm ứng (TK 141) và thuế GTGT được khấu trừ đầu vào...