Trang chủ Tags Phiếu thu

Tag: phiếu thu

CÁCH LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (PHIẾU THU + PHIẾU CHI)

1. Phiếu thu: Mẫu phiếu thu như sau: “Đơn vị”, “Địa chỉ”: ghi đầy đủ thông tin của doanh nghiệp “Ngày tháng năm”: thời gian...