Trang chủ Tags Những lỗi thường gặp của kế toán

Tag: những lỗi thường gặp của kế toán

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN TIỀN...

CÂU HỎI: Những lỗi thường gặp khi các bạn làm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là gì??? TRẢ LỜI: - Những...

KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN THEO DÕI NHỮNG TÀI KHOẢN...

CÂU HỎI: khi các bạn làm kế toán theo dõi những tài khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tk333) các bạn...

KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ THÌ...

CÂU HỎI: Khi các bạn làm kế toán công nợ phải trả thì các bạn hay gặp những lỗi gì. Nếu chúng ta giải...

KHI THEO DÕI TÀI KHOẢN VAY (TK 341), THEO DÕI NHỮNG...

CÂU HỎI: Khi theo dõi tài khoản vay (TK 341) thì kế toán hay gặp những lỗi nào?? TRẢ LỜI: - Không theo dõi chi tiết...

KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN THEO DÕI NHỮNG KHOẢN TẠM...

CÂU HỎI: Khi các bạn làm kế toán theo dõi những khoản tạm ứng (TK 141) và thuế GTGT được khấu trừ đầu vào...