Trang chủ Tags Nâng cấp ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

Tag: Nâng cấp ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI TỜ KHAI MÃ...

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)...

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN...

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)...

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN...

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)...

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN...

Nội dung nâng cấp của ứng dụng HTKK 3.4.3 Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục...