Trang chủ Tags Khấu trừ thuế GTGT

Tag: Khấu trừ thuế GTGT

KHI CÁC BẠN LÀM KẾ TOÁN THEO DÕI NHỮNG KHOẢN TẠM...

CÂU HỎI: Khi các bạn làm kế toán theo dõi những khoản tạm ứng (TK 141) và thuế GTGT được khấu trừ đầu vào...

CV 2283 KHẤU TRỪ THUẾ VAT ĐẦU VÀO CỦA HÀNG NHẬP...

CV 2283 Khấu trừ thuế VAT đầu vào của hàng nhập khẩu bằng tiền mặt Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt thì...

QUÁ HẠN THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG MÀ CHƯA THANH TOÁN...

Câu hỏi: Đến thời hạn thanh toán hoặc quá hạn thanh toán hoặc đến 31 tháng 12 hàng năm mà chưa có chứng từ...