Trang chủ Tags Kế toán xây dựng

Tag: kế toán xây dựng

TẢI BỘ HỒ SƠ NGHIỆM THU CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nhằm giúp các bạn kế toán xây dựng dễ quản lý trong việc ghi nhận doanh thu – chi phí, bài viết dưới đây...

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THUÊ NGOÀI XÂY DỰNG

CÂU HỎI: Chi phí thuê nhân thuê ngoài của Công ty xây dựng thì bộ chứng từ như thế nào để thuế chấp thuận...