Trang chủ Tags Kế toán thuế cần biết

Tag: Kế toán thuế cần biết

HẠCH TOÁN SAI TÀI KHOẢN, CƠ QUAN THUẾ PHÁT HIỆN CÓ...

Hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán: – Khi doanh nghiệp thanh kiểm tra thuế: cán bộ phát hiện kế toán hạch...

KHI HỌC VỀ PHẦN THUẾ THÌ CẦN NẮM NHỮNG VẤN ĐỀ...

- Dành cho những bạn đang chuẩn bị nghiên cứu phần thuế - Dành cho những bạn đang tự học kế toán ✳CÂU HỎI: Khi...

Việc ghi nhận doanh thu của dịch vụ nói chung theo...

CÂU HỎI: Việc ghi nhận doanh thu của dịch vụ nói chung theo thuế đã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo...

PHÂN BỔ THUẾ GTGT DÙNG CHUNG CHO HOẠT ĐỘNG CHỊU THUẾ...

CÂU HỎI: Nếu doanh nghiệp đồng thời sản xuất và kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT và sản xuất những mặt hàng không...

NHỮNG HƯỚNG DẪN TỪ NGÀNH THUẾ VỀ CÁCH GHI HÓA ĐƠN

Việc ghi hóa đơn cũng được “luật” hóa, nghĩa là phải ghi theo đúng quy định và có một số trường hợp sai sót...

CHI PHÍ LÃI VAY CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ BỊ...

CÂU HỎI : Công ty đã góp đủ vốn điều lệ và trong kỳ công ty có vay của Tổ chức kinh tế (Vay của...

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THUÊ NGOÀI XÂY DỰNG

CÂU HỎI: Chi phí thuê nhân thuê ngoài của Công ty xây dựng thì bộ chứng từ như thế nào để thuế chấp thuận...

PHÂN TÍCH TÀI KHOẢN 229 – DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI...

Khi các bạn làm kế toán thường là làm kế toán phục vụ cho MỤC ĐÍCH THUẾ. Các bạn ít khi nào trích lập...

QUÀ TẶNG XUẤT HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO

"QUÀ TẶNG XUẤT HOÁ ĐƠN NHƯ THẾ NÀO" Câu hỏi 1: Quà tặng khách hàng trong tổ chức hội nghị khách hàng thì xuất từng...

Lập hoá đơn GTGT tiền điện, nước và các dịch vụ...

????CÂU HỎI: Khi công ty các bạn thuê văn phòng hoặc thuê nhà xưởng thì có phát sinh những dịch vụ và chi phí...