Trang chủ Tags Kế toán giá thành

Tag: kế toán giá thành

Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính...

• Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cũng như xác định đúng đối tượng tính giá thành. Vì cái...

Các ví dụ cụ thể bằng hình ảnh minh họa về...

1. Công ty sản xuất gạch (Sản xuất gạch thì có thể Tính giá thành theo phương pháp hệ số hoặc tỷ lệ hoặc...

Các phương pháp tính giá thành (6): phương pháp đơn đặt...

*Đặc điểm phương pháp này là tính giá theo từng đơn đặt hàng nên việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết...

Các phương pháp tính giá thành (5): phương pháp phân bước

* Phương pháp tính giá thành phân bước được áp dụng đối với các Doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến phức...

Các phương pháp tính giá thành (4): phương pháp tỷ lệ

• Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên...

Các phương pháp tính giá thành (3): phương pháp loại trừ...

3. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ + Phương pháp này được áp dụng thích hợp cho những DN trong...

Các phương pháp tính giá thành (2): phương pháp hệ số

2. Phương pháp hệ số  Phương pháp này được áp dụng thích hợp trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất,...

Các phương pháp tính giá thành (1): phương pháp giản đơn

Như vậy các bạn đã nắm được các Bước tính giá thành của 1 Sản phẩm, 1 Công trình, 1 Đơn đặt hàng…. Bây...

Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính...

Cách Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính trị giá sản phẩm hoàn thành. Các bạn đã làm được từ Bước 1...

Tài khoản liên quan đến việc tính giá thành. Cách hạch...

Như vậy, các bạn đã nắm được ý nghĩa của việc tính giá thành và nắm được các loại chi phí cấu tạo nên...