Trang chủ Tags Kế toán bán hàng

Tag: kế toán bán hàng

NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG...

-Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán -Dành cho những bạn đang học kế toán -Dành cho những bạn sinh viên...

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THEO DÕI CÔNG...

Câu hỏi: Khi các bạn được tuyển dụng vào vi trí kế toán bán hàng và theo dõi công nợ? Các bạn là 1...

Quy trình tính giá thành

Quy trình tính giá thành:  Bước 1: Tập hợp các chi phí sản xuất ra sản phẩm (621;622;627) vào từng đối tượng tập hợp...

Bài tập làm thêm liên quan đến doanh thu (511;515) và...

Đề bài: Tại một Công ty ABC sản xuất có MST 3600252847, địa chỉ 87 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM chuyên...

Cách sử dụng tài khoản Chi phí bán hàng và Chi...

1. Cách sử dụng tài khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Một số nghiệp vụ liên quan đến...

Cách sử dụng tài khoản Thu nhập khác (TK 711) và...

  1. Cách sử dụng tài khoản thu nhập khác (TK711).  Là những khoản thu nhập tức là có dòng tiền thu vào mà không phải...

Cách sử dụng tài khoản doanh thu hoạt động tài chính...

Câu hỏi: Cách sử dụng tài khoản doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) và chi phí hoạt động tài chính (TK 635)? Trả lời: Cách sử dụng...

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và cung cấp dịch...

Câu hỏi: Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như theo dõi công nợ phải thu khách hàng là...

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Câu hỏi: Khi xảy ra trường hợp Hàng bán trả lại; Giảm giá hàng bán; Chiết khấu thương mại thì kế toán sẽ xử lý...

Xử lý các trường hợp xuất hàng hóa biếu tặng, tiêu...

Câu hỏi: Đối với các trường hợp khác không phải bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng hàng hoá và thành phẩm của Công ty...