Trang chủ Tags Kê khai bổ sung thuế GTGT

Tag: kê khai bổ sung thuế GTGT

Trường hợp hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh...

🌎Trường hợp : Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản...

KÊ KHAI BỔ SUNG LÀ GÌ? KHI NÀO THÌ LÀM KÊ...

CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT Đây là 1 phần trong phần bài giảng của Khóa học kế toán tổng hợp...