Trang chủ Tags Htkk mới cập nhật

Tag: htkk mới cập nhật

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN...

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.3; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)...

HTKK 3.3.8

Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên...

Phần mềm HTKK 3.3.0 mới cập nhật 2015

Gửi các bạn HTKK 3.3.0 mới áp dụng: Download HTKK 3.3.0 tại đây Nội dung của Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0... 1. Nội dung nâng...

HTKK 3.2.5

Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng...

HTKK 3.2.4

Về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC TỔNG...

HTKK 3.2.3

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua...