Trang chủ Tags HTKK 3.2.4

Tag: HTKK 3.2.4

HTKK 3.2.4

Về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC TỔNG...