Trang chủ Tags Hành vi gian lận thuế GTGT

Tag: Hành vi gian lận thuế GTGT

NHẬN DIỆN CÁC HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ PHỔ BIẾN...

LỜI NÓI ĐẦU: Hàng năm, ngân sách nhà nước thất thoát hàng ngàn tỷ đồng do các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cố tình...