Trang chủ Tags Hạch toán tiền phạt chậm nộp

Tag: hạch toán tiền phạt chậm nộp

TRUY THU THUẾ GTGT, TNDN HẠCH TOÁN SAO CHO ĐÚNG????

       **Hỏi: Xin cho hỏi về phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN,...