Trang chủ Tags Chương trình kiểm toán mẫu

Tag: chương trình kiểm toán mẫu

Ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm...

Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống chuẩn mực...