Trang chủ Tags Chi phí được trừ

Tag: chi phí được trừ

HOÁ ĐƠN TRÊN 10 TRIỆU ĐỒNG TRẢ QUA NGÂN HÀNG MỚI...

Hoá đơn trên 10 triệu đồng trả qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT ??? Với hoá đơn mua hàng trên 10 triệu đồng,...

CHỨNG TỪ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THUẾ...

CHỨNG TỪ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THUẾ CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ? Câu hỏi: Kề từ khi bỏ khoản mục...

KHÁI NIỆM CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 6...

Câu hỏi: Theo như Khoản 1 điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 có nêu như sau: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu...