Trang chủ Tags Cách xử lý hóa đơn

Tag: cách xử lý hóa đơn

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN VIẾT CÁCH SỐ, CÁCH QUYỂN

Theo quy định thì việc sử dụng hóa đơn phải lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. Tuy nhiên với các...