Trang chủ Tags Cách lập chứng từ

Tag: cách lập chứng từ

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Viết hóa đơn tuy không khó nhưng đòi hỏi kế toán phải cẩn thận, chữ viết rõ ràng, khi viết hóa đơn nên tập...

HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP PHIẾU THU, PHIẾU CHI

Chứng từ kế toán là căn cứ dùng để ghi sổ kế toán. Có nhiều loại chứng từ, gồm phiếu thu, phiếu chi, phiếu...