Trang chủ Tags Cách ghi sổ tài khoản

Tag: cách ghi sổ tài khoản

KHI NGHIỆP VỤ XẢY RA THÌ GHI TÀI KHOẢN CẤP MẤY...

🌎CÂU HỎI: • Câu hỏi 1: Khi ghi sổ thì chúng ta ghi tài khoản cấp mấy (Cấp 1 hay Cấp 2 hay Cấp 3)?...