Trang chủ Tags Các trường hợp kê khai sai hóa đơn GTGT

Tag: Các trường hợp kê khai sai hóa đơn GTGT

Trường hợp hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh...

🌎Trường hợp : Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản...

Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai...

🅰Trường hợp 1: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai...

CÁC TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Đây là 1 phần trong phần bài giảng của Khóa học kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học kế toán thực hành thực...