Trang chủ Tags Các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT

Tag: Các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT

Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót thì...

🔆Câu hỏi : Vậy trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót (TỨC LÀ CHƯA KÊ KHAI) thì có phải kê khai...

Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai...

🅰Trường hợp 1: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai...

KÊ KHAI BỔ SUNG LÀ GÌ? KHI NÀO THÌ LÀM KÊ...

CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT Đây là 1 phần trong phần bài giảng của Khóa học kế toán tổng hợp...