Trang chủ Tags Bài tập và bài giải định khoản

Tag: Bài tập và bài giải định khoản

Bài tập và bài giải tổng hợp

Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng 12/N có tài liệu sau: Số dư...

Bài tập và bài giải kế toán mua bán hàng

Bài 1: Công ty M tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai...

Bài tập và bài giải kế toán tiền lương

✳Bài 1: Tại 1 DN trong tháng 10 năm N có tình hình về tiền lương và các khoản trích theo lương như sau:...

Bài tập và bài giải kế toán tài sản cố định

Bài 1: Có tài liệu tại 1 Doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong quý 1 năm N như...

Bài tập và bài giải kế toán hàng tồn kho

Tại 1 DNSX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho phương pháp kê khai thường xuyên, có tình...

Bài tập và bài giải định khoản các nghiệp vụ về...

Tại 1 doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có...