Quy trình tạo lập hồ sơ trên phần mềm KBHXH và nộp lên Cổng thông tin điện tử BHXH

Kể từ ngày 17/11/2015, BHXH TP.Hồ Chí Minh sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy, đối với các hồ sơ giao dịch điện tử được tiếp tục thực hiện kê khai nộp điện tử. Các quy trình khác thì nộp hồ sơ giấy thông qua hệ thống Bưu điện (kinh phí do cơ quan BHXH thanh toán với Bưu điện)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ

Bước 1: Đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử để có tên đăng nhập và mật khẩu trên cổng thông tin điện tử http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn
Bước 2: Tải và cài đặt phần mềm KBHXH trên http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn để tạo lập hồ sơ
Bước 3: Tạo lập hồ sơ cần nộp cơ quan BHXH trên phần mềm KBHXH, ký điện tử trên phần mềm và kết xuất ra file hồ sơ
Bước 4: Đăng nhập vào http//:gddt.baohiemxahoi.gov.vn với tài khoản và mật khẩu đã được cấp -> nộp hồ sơ đã kết xuất từ KBHXH lên cổng thông tin điện tử
Bước 5: Sau khi nộp hồ sơ thành công bạn kiểm tra email thường xuyên để nhận thông báo; giấy hẹn; kết quả do cơ quan BHXH trả về và cập nhật kết quả vào phần mềm KBHXH
Để thực hiện các bạn cần phải đảm bảo đăng ký thành công tài khoản giao dịch trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (BƯỚC 1)và cài đặt xong phần mềm KBHXH (BƯỚC 2)như đã hướng dẫn ở bài trước.

Bài viết này An Tâm sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện (BƯỚC, 3, 4, 5) để hoàn thành việc nộp hồ sơ BHXH đến cơ quan BHXH bằng điện tử.

CỤ THỂ CÁC BƯỚC NHƯ SAU

(BƯỚC 3) Tạo lập hồ sơ và ký điện tử trên KBHXH

Bước 1: Nhập thông tin Doanh nghiệp

Bước 2: Nhập thông tin quản lý lao động

Bước 2.1 Nhập danh mục đơn vị/ phòng ban
Bước 2.2: Nhập danh sách lao động
Bước 3: Quy trình 4 bước để lập 1 bộ hồ sơ

Bước 3.1: Chọn nghiệp vụ
Bước 3.2: Chọn người lao động
Bước 3.3: Lập hồ sơ
Bước 3.4: Ký và nộp hồ sơ
(BƯỚC 4): Nộp hồ sơ lên cổng thông tin điện tử BHXH

(BƯỚC 5): Kiểm tra email, cập nhật kết quả và tra cứu hồ sơ

SAU ĐÂY CHÚNG TÔI SẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN TỪNG BƯỚC ĐỂ TẠO LẬP VÀ NỘP BỘ HỒ SƠ “ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC ĐÓNG BHXH” LÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHƯ SAU:

(BƯỚC 3) Tạo lập hồ sơ và ký điện tử trên KBHXH

Bước 1: Nhập thông tin Doanh nghiệp

Sau khi cài đặt xong phần mềm KBHXH, tại màn hình Desktop máy tính của bạn sẽ xuất hiện biểu tượng của chương trình phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH như sau:

1147

Bạn kích đúp chuột vào biểu tượng trên để chạy chương trình. Màn hình đăng nhập hiển thị như sau:

1148

Sau đó bạn nhập Mã số thuế và Đơn vị (là mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp cho Doanh nghiệp). Sau đó, bạn nhấn nút Truy nhập.
Chương trình sẽ hiện ra màn hình thông tin của Doanh nghiệp khai BHXH như sau:

1149

Bạn nhập đầy đủ các thông tin theo các tiêu chí trên màn hình để sử dụng chương trình (các tiêu chí đánh dấu * là những tiêu chí bắt buộc nhập
Lưu ý: Các thông tin đăng ký này sẽ được chương trình đưa vào các tiêu chí trong bộ hồ sơ vì vậy bạn cần phải nhập chính xác.

Bước 2: Nhập thông tin quản lý lao động

Phân hệ Quản lý lao động thực hiện chức năng quản lý các thông tin về người lao động bao gồm: Thông tin cá nhân, Phòng ban, chức vụ tại công ty, Thông tin tham gia đóng BHXH, Diễn giải quá trình tham gia đóng BHXH tại các nơi làm việc trước và Quá trình tham gia BHXH tại công ty.

Bước 2.1; Nhập danh mục đơn vị/ phòng ban
Để nhập thông tin về Phòng ban, thực hiện như sau:

Tại Menu chương trình, chọn mục Quản lý lao động > Danh mục Đơn vị/phòng ban.
1150Màn hình hiển thị như sau:
1151Bạn nhập Mã phòng, Tên phòng, Ghi chú vào các cột tương ứng. Sau khi nhập xong -> nhấn Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập.
1152Bước 2.2: Nhập danh sách lao động

Để nhập thông tin lao động, bạn có thể thực hiện theo 2 cách như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin của từng người lao động

– Tại Menu chương trình, chọn Quản lý lao động > Thêm mới lao động.

1153

– Màn hình hiển thị như sau:

1154

– Tại giao diện này, bạn nhập đầy đủ các thông tin của người lao động như: Họ và tên, Mã NLĐ, chọn tình trạng tương ứng cho người lao động. Bạn sẽ dựa vào tình trạng này của người lao động để khai báo các nghiệp vụ tương ứng như báo tăng, báo giảm… Các chỉ tiêu thông tin này sẽ được chuyển tự động sang các tờ khai khi bạn lập các bộ hồ sơ.

– Lưu ý: Các mục đánh dấu * là các tiêu chí bắt buộc phải nhập.

– Nhập đầy đủ thông tin, màn hình hiển thị như sau:

1155

– Tiếp theo, bạn chuyển sang tab Thông tin tham gia BHXH, BHYT. Màn hình hiển thị như sau:

1156

Trong phần này, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin như: Số hợp đồng, Loại hợp đồng, Tiền lương, Các khoản phụ cấp, Thông tin về nơi đăng ký khám chữa bệnh… Đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp sẽ nhập vào mục Hệ số lương. Các thông tin này cũng sẽ được tự động chuyển sang các tờ khai tương ứng với các nghiệp vụ khi kê khai bảo hiểm cho người lao động. Sau khi điền đầy đủ thông tin, màn hình hiển thị như sau:
1157Đối với những lao động đã có thời gian làm việc và đóng BHXH nhưng chưa được cấp sổ, bạn chuyển tiếp sang tab Diễn giải TK1-TS để nhập các thông tin về quá trình tham gia BHXH cho người lao động đó. Màn hình của phần thông tin này hiển thị như sau:
1158Tại màn hình này, bạn nhập đầy đủ các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động bao gồm từ tháng đến tháng, diễn giải, căn cứ đóng, tỷ lệ đóng… Các thông tin nhập tại tab này sẽ được chuyển tương ứng vào phần Diễn giải của người lao động khi bạn làm tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TK1-TS. Màn hình nhập thông tin hiển thị như sau:
1159Sau khi nhập đầy đủ các thông tin của người lao động, chọn nút Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập. Màn hình hiển thị thông báo ghi thành công thông tin của người lao động đó:
1160– Muốn nhập người lao động mới, kích nút Thêm mới để hiển thị Form thông tin ban đầu.
– Sau khi nhập xong thông tin của người lao động, bạn có thể vào Danh sách lao động để xem toàn bộ các thông tin về những người lao động vừa nhập đó. Màn hình hiển thị như sau:

1161

Cách 2: Import danh sách người lao động từ file excel đã có sẵn (nếu doanh nghiệp có sẵn file tất cả các lao động)

Tại Menu chương trình, chọn Quản lý lao động > Danh sách lao động
1162Màn hình hiển thị như sau:
1163Bạn kích chọn nút Import Excel. Màn hình hiển thị như sau:
29Lưu ý: File danh sách người lao động tải lên phải lập theo mẫu của chương trình. Để lấy file mẫu, bạn chọn nút Tải file mẫu và cập nhật tất cả danh sách lao động tham gia vào sau đó lưu file lại. -> Bạn chọn nút Chọn file để tìm đến file excel danh sách lao động cần tải

Sau khi tải xong file danh sách người lao động, chương trình hiển thị như sau:
1164– Bạn kích vào nút Ghi để ghi lại danh sách người lao động vừa import. Màn hình hiển thị như sau:

1165

Lưu ý: Trong quá trình nhập các thông tin của người lao động trên file excel ,bạn cần nhập chính xác theo hướng dẫn đã ghi trên file excel mẫu. Các thông tin này của Người lao động sẽ được tự động chuyển sang các tiêu chí tương ứng trên các tờ khai khi bạn lập hồ sơ.

Bước 3: Quy trình 4 bước để lập 1 bộ hồ sơ

Để lập 1 bộ hồ sơ, bạn thực hiện theo quy trình 4 bước như sau:
1166Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết quy trình lập bộ hồ sơ Điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH theo quy trình 4 bước. Các bộ hồ sơ nghiệp vụ khác làm tương tự.
Để Điều chỉnh tăng mức lương, bạn thực hiện như sau:
Tại Menu chương trình, chọn Quản lý hồ sơ > Tạo mới hồ sơ
1167Màn hình hiển thị như sau:
1168Bước 3.1: Chọn nghiệp vụ

Trong danh sách các Nghiệp vụ, chọn dòng số 7.Người lao động thay đổi một trong các yếu tố: tăng tiền lương, tiền công….. , kích nút Chọn.
1169Màn hình hiển thị như sau:
1170Bước 3.2: Chọn người lao động

Kích chọn vào nút B2. Chọn lao động để chọn lao động cần điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH từ danh sách lao động.
– Danh sách người lao động hiển thị lên, bạn tích chọn những người lao động tăng lương (bôi màu xanh) (1) , chọn Phương án tăng mức đóng cho từng lao động tương ứng-> Nhấn Chọn (2)
1171Sau khi nhấn chọn lao động màn hình hiển thị như sau:
1172Bước 3.3: Lập hồ sơ

Sau khi hoàn thành Bước 2, bạn tích chọn nút B3. Lập hồ sơ. Màn hình hiển thị giao diện Chọn kỳ kê khai như sau:
1173– Bạn chọn Kỳ kê khai cần khai báo. Mặc định khi tạo lần đầu tiên sẽ tích chọn Tạo mới, Lần nộp là 1 và là lần khai Chính thức, nếu đã tạo nhiều lần trước thì sẽ hiện lần 2, 3….-> Nhấn Chọn

-> Chương trình hiện ra Phiếu giao nhận hồ sơ được tích mặc định vào mục “Trường hợp điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:” -> Ngay cột Nội dung của dòng quyết định điều chỉnh tiền lương các bạn đính kèm bản scan của quyết định điều chỉnh tiền lương (1-2-3) vào như hình bên dưới

1174

Sang sheet D02-TS là bảng khai thông tin người lao động tăng mức đóng mà các bạn đã chọn ở bước 3.2 (chương trình mặc định tải tự động vào tờ D02-TS). Để xem lại danh sách người lao động trên tờ D02-TS, bạn kích chọn vào tên tờ khai tương ứng bên cột Nội dung hoặc kích chuột chọn tab tên tờ khai cần chuyển.
Sau đó các bạn kiểm tra lại và bổ sung những phần còn thiếu như tích chọn đã có sổ (nếu người lao động đã có sổ)
1175-Nếu muốn bổ sung thêm người lao động cần điều chỉnh tăng lương, bạn ấn phím F10 để hiển thị Danh sách người lao động và thực hiện như Bước 2.

Tiếp theo, bạn quay lại màn hình Phiếu giao nhận hồ sơ, tích vào mục Lấy số hồ sơ, chương trình sẽ tự động lấy số hồ sơ cho bộ hồ sơ từ cơ quan BHXH, sau đó nhập tên Người nộp vào -> Nhấn nút Ghi để ghi lại toàn bộ thông tin của bộ hồ sơ.
1176Trường hợp bạn không kích chọn Lấy số hồ sơ thì khi ghi hồ sơ, chương trình sẽ tự động lấy số hồ sơ và hiển thị thông báo số hồ sơ vừa lấy cho bạn.
Chú ý: Nếu máy của bạn không lấy được số hồ sơ mà báo lỗi không có kết nối internet thì các bạn thực hiện điều chỉnh như hình bên dưới thì sẽ lấy được số hồ sơ.

1177

Sau khi ghi thành công bộ hồ sơ, chọn nút Nộp hồ sơ để chuyển sang phần B4. Ký và nộp hồ sơ.
Bước 3.4: Ký và nộp hồ sơ

Bạn cắm Token (chữ ký số đã đăng ký giao dịch bảo hiểm điện tử trên cổng thông tin BHXH vào máy), nếu máy bạn chưa cài chương trình cks thì pải cài vào
Sau đó bạn tích chọn nút Ký hồ sơ để ký toàn bộ hồ sơ.
1178Chương trình sẽ hiện ra như hình bên dưới và nhấn OK
1179Sau đó chương trình hiện ra chữ ký số của bạn -> nhấn OK
1180Bạn nhập mật khẩu chữ ký số (mã PIN) sau đó chọn nút Đăng nhập để thực hiện ký. (Mật khẩu của chữ ký số được cung cấp bởi đơn vị cung cấp chữ ký số). Chương trình hiển thị thông báo ký thành công như sau:
1181

1182

Chú ý: Nếu các bạn ký hồ sơ báo lỗi thì thực hiện các cách sửa lỗi theo các hướng dẫn tại đường link sau: http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/tro-giup nếu vẫn khắc phục không được hãy gọi lên tổng đài 1900 55 55 64 để nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ nhé.

1183

Sau khi chương trình báo ký thành công, người sử dụng tiếp tục chọn Nộp hồ sơ màn hình sẽ hiển thị thông báo như sau:
1184Nhấn vào “…” -> dẫn tới file Baohiemdientu để nộp lên cổng thông tin điện tử như hình bên dưới
1185Bước 4: Nộp hồ sơ lên cổng thông tin điện tử BHXH

Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản đăng nhập trên cổng thông tin điện tử thì bắt buộc phải sử dụng trình duyệt IE, nhưng khi ta nộp hồ sơ thì các bạn lưu ý là dùng trình duyệt khác chứ không dùng trình duyệt IE (vì trình duyệt này không hỗ trợ upload hồ sơ)

Các bước thực hiện như sau:

Bước 4.1: Bạn tiến hành đăng nhập vào http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ -> Nhấn Đăng nhập và gõ tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp vào

1186

Bước 4.2: Sau khi đăng nhập thành công -> Nhấn Nộp hồ sơ (1) -> Nhấn Tải lên file hồ sơ (2) -> Chọn file đến file Baohiemdientu (3) đã lưu -> Nhấn Open (4)

1187

Bước 4.3: Sau khi tải file hồ sơ lên bạn nhấn Nộp hồ sơ như hình bên dưới

1188

Màn hình hiển thị Nộp hồ sơ thành công như hình bên dưới
1189Hiện tại một số đơn vị khi nộp hồ sơ gặp thông báo lỗi như sau:
1190=> Nguyên nhân sau khi đơn vị ký xong nhấn vào mục “Xuất hồ sơ” sau đó lấy file Baohiemdientu.xml trong đó để nộp nhưng chức năng “Xuất hồ sơ” chỉ để đơn vị xuất hồ sơ sau đó in ra quản lý nội bộ file đó sẽ không được ký chữ ký số.
=> Cách xử lý:đơn vị quay lại hồ sơ trên phần mềm KBHXH sửa lại 1 chút thông tin trên hồ sơ và ghi lại sau đó nhấp vào mục “Nộp hồ sơ” => ký lại hồ sơ, sau khi ký xong đơn vị nhấn vào nộp hồ sơ bên cạnh và làm theo hướng dẫn nộp sẽ thành công.

Bước 5: Kiểm tra email, cập nhật kết quả và tra cứu hồ sơ

Bước 5.1: Sau khi nộp thành công bạn kiểm tra email thường xuyên để nhận thông báo; giấy hẹn và kết quả do cơ quan BHXH trả về.

Đây là thông báo do cơ quan BHXH trả về sau khi các bạn nộp thành công
1216Bước 5.2: Truy nhập vào http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

Tra cứu hồ sơ như sau:
Chương trình hiện ra hồ sơ đã gửi đến cơ quan quản lý (Cơ quan BHXH đã nhận được hồ sơ nhưng chưa xử lý)
1193Tra cứu nhận thông báo như sau:
1194Chương trình hiện ra giấy xác nhận thành công và các bạn chờ cơ quan BHXH xử lý hồ sơ và gửi kết quả về email của bạn
1195Bước 5.3: Cập nhật kết quả

Sau khi hoàn thành các bước nộp hồ sơ qua website, bạn thực hiện cập nhật trạng thái của bộ hồ sơ vào chương trình để dễ dàng cho quá trình quản lý.
Nếu hồ sơ nộp thành công, bạn tích chọn vào mục Nộp thành công như sau:
1196– Sau đó, bạn kích chọn nút Ghi, chương trình hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công như sau:

1197

– Bạn chọn OK, bộ hồ sơ chuyển sang trạng thái đã nộp.

1198

– Tiếp theo, để cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Bạn kích chọn Kết quả, màn hình hiển thị như sau:

1199

Trường hợp hồ sơ đã có giấy xác nhận của BHXH gửi về email, bạn tích chọn vào Giấy xác nhận của BHXH, màn hình tiếp theo hiển thị như sau:
1200– Bạn chọn đến file xác nhận của cơ quan BHXH gửi về. Sau đó, chọn nút Open. Màn hình hiển thị như sau:

1201

-Bạn có thể kích vào Giấy xác nhận của BHXH để xem lại file xác nhận vừa đính kèm.

Sau khi bộ hồ sơ có giấy hẹn của BHXH gửi về email, bạn kích chọn vào Giấy hẹn của BHXH để tiếp tục cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Màn hình hiển thị như sau:
1202
Bạn tìm đến file giấy hẹn của BHXH trả về. Sau đó nhấn nút Open, màn hình hiển thị tiếp theo như sau:
1203– Bạn có thể kích vào mục Giấy hẹn của BHXH để xem lại nội dung giấy hẹn vừa cập nhật.

– Cuối cùng, bạn kích nút Ghi để ghi lại trạng thái và kết quả của bộ hồ sơ đó. Màn hình hiển thị bộ hồ sơ như sau:
1204Trường hợp, bộ hồ sơ nộp bị lỗi, bạn kích chọn Nộp không thành công > Ghi.
1205

  • Trạng thái bộ hồ sơ chuyển thành Nộp lỗi như sau:

1206

Bước 5.4: Tra cứu hồ sơ
– Để tra cứu hồ sơ, bạn vào Quản lý hồ sơ > Tra cứu hồ sơ đã lập.

1207

-Màn hình hiển thị tiếp theo như sau:

1208

– Bạn lọc bộ hồ sơ cần tra cứu, chọn nút Nộp/Xem kết quả để xem chi tiết thông tin và kết quả trả về từ cơ quan BHXH của bộ hồ sơ đó.
– Để xem lại chi tiết bộ hồ sơ, bạn chọn Chi tiết.
– Để kết xuất hồ sơ ra lưu lại bạn chọn Kết xuất hồ sơ -> Chương trình báo thành công-> Bạn vào thư mục KBHXH-> KetXuatHoSo

Chúc các bạn làm tốt!

Download bài viết tại đây: 3.Huong.dan.cac.buoc.lap.va.nop.ho.so.BHXH.dien.tu

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ