QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

Theo như nghị định thì mức lương tối thiểu vùng 2018 sẽ được qui định như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng )

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng)

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)

Các nội dung này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
Các bạn xem và tải Nghị định tại đây nhé: https://drive.google.com/file/d/1vgSNR9mEGhEyXnogEEkywdYSEEQWO4b1/view?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k